Vítejte na stránkách Ulita Černilov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

O spolku

Název ULITA Černilov by se dal volně vyložit třeba jako Umělecké, Lidové, Interaktivní, Turistické, Aktivity... Ulita je také symbolem bezpečného úkrytu.

Hlavním posláním spolku ULITA Černilov je vytváření široké nabídky volnočasových a zážitkových aktivit, vytváření a podpora vzdělávacích programů a organizování kulturních a společenských akcí.

CÍL ČINNOSTI SPOLKU

1. Poskytovat sociálně znevýhodněným skupinám obyvatelstva, především dětem a mladým lidem, moderní sociální služby a zajímavé volnočasové aktivity. Podporovat je v osobním rozvoji, procesu začlenování do společnosti a hájit jejich zájmy.


2. Reprezentovat své členy ve vztahu k ostatním subjektům a organizacím. Zastupovat zájmy členů při jednáních v rozsahu daném obecně danými právními předpisy. Za tímto účelem vyvíjí sdružení aktivity ve prospěch cílové skupiny a to zejména prevence sociálně patologických jevů, v rámci které se činnost sdružení zaměřuje především na:


a) Vytváření široké nabídky volnočasových a zážitkových aktivit (včetně víkendových a táborových pobytů) pro cílovou skupinu, zaměřených na rozvoj a posílení sociálních a etických dovedností klientů. Za tímto účelem také budovat, provozovat a udržovat zařízení k naplnění tohoto cíle.


b) Vytváření a podporu vzdělávácích programů nejen o problémových oblastech života pro děti a mládež, rodičovskou i širokou veřejnost.


c) Organizování kulturních a společenských akcí.


d) Spolek uplatňuje spolupráci s ostatními sdruženími jakož i jinými subjekty k naplnění cílů sdružení.


publikováno: 1. 3. 2021 20:17, OI Admin