• OI Admin
  • 61

Ve čtvrtek 25.11. jsme uvítali příchod Adventu do Černilova Cestou světýlek.

Před Kulturním a spolkovým domem vyslal rytíř Antonio Mario Spaghetti de Castrollo z Florencie přítomná dítka, aby svítily všem na cestu. Průvod se vydal kolem budouvy Obecního úřadu až k  zátoce la Vanch, kde vypustil horkovzdušný balón s mnoha nevyslovenými přáními vzhůru k nebesům.


V závěru byl objeven na zahradě Kulturního a spolkovéhu domu vánoční strom, který rozsvítil pan tajemník Vojtěch Šůstek.


Velkým překvapením pro všechny byla staročernilovská světnice, osvětlená pouze svíčkami, ve kterou se proměnil pod nesmírně šikovnýma rukama Rydlových žlutý sál v přízemí KSD.