• OI Admin
  • 49

Po loňském prvním pokusu uspořádat pro děti Drakiádu, který skončil pro nepřízeň počasí bujarým happeningem v Sokolovně, jsme se letos rozhodli posunout termín konání z listopadu na říjen.

 Počasí bylo v týdnu, který předcházel, nádherně letní, takže jsme v sobotu 11.10. vyráželi na černilovské letiště s obavou, že Drakiáda sice proběhne venku, ale za bezvětrného počasí. Naštěstí se potvrdilo to, co nám říkali všichni starousedlíci, a sice, že na letišti fouká vždycky!

Klub maminek Dvoreček za velkého přispění tatínků a dalších přátel připravil pro účastníky příjemné odpoledne. Krásné počasí lákalo k procházce a tak se na Drakiádu přišlo podívat opravdu nečekané množství dětí, rodičů a prarodičů. Po přivítání a představení draků konečně zazněl pokyn ke vzletu a černilovské nebe se zaplnilo množstvím pestrobarevných draků.


Asi po půl hodině létání, dračích vzletů i pádů se všichni zúčastnění dočkali bonbónového deště, který pro děti připravil Honza Jelínek s kamarádem a se svou Cesnou. Děti si mohly také vyzkoušet svoji zručnost a rychlost v několika zábavných disciplínách (jízda v kolečku, malování na balónky, vázání uzlů a další), ostatní ochutnávali dobroty z Občerstvení U Draka, které pro zúčastněné připravily dvorečkové maminky, opékali vuřty, jablka, pečivo nebo si jen tak povídali. Bylo to opravdu krásné podzimní odpoledne a za jeho uspořádání všem aktérům děkujeme.